52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja dla rodziców Klubu Dziecięcego

Kierownik Klubu Dziecięcego w Więcborku uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do klubu dziecięcego. Zgodnie z procedurami do klubu dziecięcego uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy). Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w  procedurach z uwagi […]

Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do przedszkola. Zgodnie ze Statutem do przedszkola uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy). Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w statucie i procedurach z […]

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku z dnia 8 grudnia 2021r. został przyjęty nowy statut przedszkola…. STATUT Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z opieki Klubu Dziecięcego w Więcborku.

Działając na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270) niniejszym informujemy, że do dnia 14 stycznia 2021 r. rodzice dzieci objętych opieką Klubu Dziecięcego w Więcborku są zobowiązani do przekazania następujących danych: 1) numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość […]

Świąteczne Życzenia

Przedszkolaki biorą udział w akcji charytatywnej…..

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na terenie przedszkola, proszę aby osoba, która przyprowadza dziecko w porze porannej zeszła z nim do szatni i pomogła mu się rozebrać, następnie przekazała je pod opiekę pani dyżurującej na korytarzu (odprowadzi ona dziecko do sali). Może się zdarzyć, że trzeba będzie poczekać na panią odprowadzającą. Ta sytuacja odnosi […]

Jarmark Mikołajkowy – zmiana miejsca

   

Rodzicu… weź udział w Akcji Fundacji „Mam Marzenie” z okazji Święta Pluszowego Misia…

Akcja w przedszkolu będzie trwała do 18 listopada…. potem zebrane zabawki będą dostarczone do Fundacji „Mam Marzenie”, która przekaże je dzieciom z Oddziałów Onkologicznych w Bydgoszczy. Zapraszamy!

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W PRZEDSZKOLU…🥔🥔🥔🥔🥔

W GALERII Przedszkola pojawiły się nowe zdjęcia….

KINO SFERYCZNE

DRODZY RODZICE! W czwartek 28 października dzieci będą uczestniczyły w projekcji filmów Kina Sferycznego! Cena biletu 15 zł od dziecka. Proszę dokonywać wpłat u wychowawców grup. Repertuar na rok szkolny 2021/22    

Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Dziecięcego w Więcborku

Uzupełniająca rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2021/2022 Liczba dostępnych miejsc: 1 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (załącznik do Uchwały Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu). […]

Informacja dla rodziców

🙂 W poniedziałek 20 września obchodzimy Światowy Dzień Przedszkolaka 🙂 W czwartek 23 września bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata” (prosimy o dostosowanie ubioru dziecka do pogody)

Informacja o spotkaniach w grupach…

Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia nauczyciele przekażą informacje o spotkaniu organizacyjnym w grupach.

Szanowni Rodzice – dotyczy dzieci 6 letnich

  Uchwałą Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku w roku szkolnym 2021/2022 praca z dziećmi 6-letnimi wspomagana będzie pakietem: Nowi Tropiciele. Sześciolatek https://www.wsip.pl/