52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Wakacje!

Przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy  wspaniałych, pogodnych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku! Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil oraz interesujących podróży…

Oto kilka zdjęć z festynu…

Pozostałe ukażą się wkrótce w galerii przedszkolnej…

PODZIĘKOWANIE

Festyn

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice informujemy, że wszystkie wnioski złożone w ramach rekrutacji do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku zostały pozytywnie rozpatrzone. Lista dzieci zakwalifikowanych będzie udostępniona od godziny 12.00 przy sekretariacie (lista ta nie świadczy o przyjęciu dziecka do przedszkola). Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszona zostanie w dniu 25 marca do godziny 15.00 w tym samym […]

Informacja o płatnościach

Dziękuję za terminowe i rzetelne opłacanie należności za przedszkole.                                                                                                 Referent                                                                                              Ewa Badura

Zarządzenie burmistrza w sprawie postępowania rekrutacyjnego i przerwy wakacyjnej w Klubie Dziecięcym

 

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku). O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie […]

KOMUNIKAT! RODZICE KANDYDATÓW DO KLUBU DZIECIĘCEGO.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 Rodzice składający do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim wniosek o wydanie zaświadczenia – winni posługiwać się uaktualnioną wersją wzoru, która jest możliwa do pobrania poniżej. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku!

Kochani!!! Zuchy „Słoneczne Promyki” oraz  grupa Mróweczek i Muchomorków organizują zbiórkę karmy dla zwierząt z naszego schroniska.  Zachęcamy Wszystkie przedszkolaki i Was drodzy rodzice, abyście wspomogli ten szczytny cel  Dziękujemy!!!  

Informacja dla Rodziców dzieci do klasy pierwszej

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Do końca lutego proszę składać w sekretariacie szkoły dokumenty do pierwszej klasy. Dokumenty również do pobrania na stronie szkoły.  Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do pierwszej klasy szkoły podst.

REKRUTACJA

Postępowanie rekrutacyjne – harmonogram Wniosek do przedszkola  

PRZERWA WAKACYJNA…

Zarządzenie Burmistrza dotyczące przerwy wakacyjnej Zasady dyżuru wakacyjnego w roku 2022…    

SPOTKANIE Z MUZYKĄ ETNICZNĄ…

W poniedziałek 7 lutego odbędzie się spotkanie z muzyką etniczną dla każdej z grup. Opłatę za występ uiści Rada Rodziców.

Informacja dla rodziców Klubu Dziecięcego

Kierownik Klubu Dziecięcego w Więcborku uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do klubu dziecięcego. Zgodnie z procedurami do klubu dziecięcego uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy). Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w  procedurach z uwagi […]

Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do przedszkola. Zgodnie ze Statutem do przedszkola uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy). Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w statucie i procedurach z […]