52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Realizacja podstawy programowej – Borzyszkowo

Szanowni Państwo

  • Realizacja podstawy programowej odbywa się w przedszkolu w godzinach: od godz. 9.00 – 14.00
  • Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 9.05
  • Dziecko z przedszkola odebrać może rodzic , opiekun prawny lub osoba pełnoletnia okazująca wychowawcy grupy upoważnienie do odbioru ( wzrór przedszkolny) wydane przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna .
  • Dzieci odbierane są z placówki o godzinie zadeklarowanej w umowie zawartej z placówką przez rodzica .
  • Chęć korzystania z dowozu transportem szkolnym ( dzieci 5 i 6 –letnie ) prosimy zgłosić u wychowawcy grupy