52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Muchomorki

gryzb

 

 

Grupa „Muchomorki” to my 4-5-6 latki.

Prowadząca: mgr Dorota Szymkowiak

Pedagog: mgr Sylwia Brożek

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na miesiąc Maj

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

Dziecko:

– dobiera obrazki w pary tak, by pasowały i uzasadnia swój wybór; posługuje się pojęciami: podręcznik, encyklopedia, itp.;

– wskazuje różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi książkami; interesuje się książkami zgromadzonymi w kąciku książki; korzysta z kącika książki zgodnie z zasadami; przelicza głoski w wyrazie; odgrywa krótkie scenki pantomimiczne

– wyjaśnia etapy powstawania książki i znaczenie pojęć: drukarz, grafik, autor, itp.; ilustruje ruchem treść piosenki; posługuje się przymiotnikami na określenie cech przedmiotu; rysuje w powietrzu z wyobraźni; różnicuje kierunki w przestrzeni;

– poznaje czasopisma przeznaczone dla dzieci; nabywa przekonania o konieczności poszanowania książek i czasopism; poznaje nowoczesne źródła korzystania z literatury; tworzy zbiór dziewięcioelementowy

 

NA ŁĄCE

Dziecko:

– utrzymuje porządek w miejscu zabaw; komponuje z figur geometrycznych według wzoru; odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu; obserwuje rośliny i zwierzęta na łące; recytuje tekst wyliczanki w różnym tempie. wymienia typowe elementy łąki jako ekosystemu;

– wyróżnia głoskę y na końcu wyrazów; różnicuje kierunki na w przestrzeni i na kartce papieru; posługuje się umowną miarką; porównuje mierzone odległości posługując się pojęciami: dłuższy, krótszy, bliżej, dalej.

– tworzy improwizację ruchową do muzyki; rysuje w lustrzanym odbiciu; tworzy liczbę mnogą rzeczowników

– dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych lub w pamięci w zakresie 9

 

MAMA I TATA

Dziecko:

– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów; podejmuje próby podpisywania obrazków przy pomocy liter

– maluje portret bliskiej osoby; posługuje się przymiotnikami dla określenia cech osoby; nazywa zawody na podstawie opisu słownego i rekwizytów; opowiada o zawodzie wykonywanym przez jednego z rodziców; tworzy rodzaj żeński na podstawie rodzaju męskiego

– tworzy zbiory trzy-, czteroelementowe

 

Informacje dla rodziców

!3 maja odbędzie się koncert muzyków z Filharmonii Bydgoskiej

17 maja odbędą się urodziny Przedszkola – Dzień Niezapominajki

( o szczegółach poinformujemy na tablicy przy sali)

 

Piosenka do nauki

  1. Jeśli chcesz wiedzieć jak żyć, czego pragnąć,

umieć dostrzegać co piękne i ważne,

przynieś do domu niebieski bukiecik,

pochyl się nad nim, posłuchaj uważnie.

 

Refren: Pamiętać musimy o naszej przyrodzie.

O drzewach stuletnich rosnących przy drodze.

Jaskółkach pod dachem. Bocianach na łące.

O małej, za liściem, schowanej biedronce. Pamiętać musimy o naszej przyrodzie. O lasach niszczonych bezmyślnie i co dzień. Potrzebna jest nasza opieka, uwaga. To człowiek od wieków za świat odpowiada.

 

  1. Kiedy usłyszysz, że znów bezpowrotnie

znikł przedstawiciel jakiegoś gatunku,

pomyśl dlaczego tak właśnie się stało.

Przyczyn poszukaj, poszukaj ratunku.

 

Refren: Pamiętać musimy o naszej przyrodzie…..