52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Muchomorki

gryzb

 

 

Grupa „Muchomorki” to my 4-5-6 latki.

Prowadząca: mgr Dorota Szymkowiak

Pedagog: mgr Sylwia Brożek

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC MAJ

Mój region, moja Polska”

Poznanie swojej miejscowości; jej historii, najważniejszych instytucji, zabytków w mieście

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej; Jestem Polką i Polakiem

Książka mój przyjaciel – uczy i bawi”

Dzieci czytają i oglądają książki, ponieważ znają ich wartość.

Łąka wiosną, czyli poznajemy zwierzęta i rośliny…”

Obserwowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie (np.łąka, las)

Poznanie wybranych roślin i zwierząt – mieszkańców łąki

Dzieci mówią o miłości” – Moi Rodzice

Zacieśnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny. Zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w życiu dziecka.

Wprowadzamy wartości: przyjaźń i miłość

 

Informacje dla Rodziców/Opiekunów

Wprowadzamy w świat wartości: rodzina, wspólnota, ojczyzna, naród…

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, m.in. poprzez uświadamianie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, przy jednoczesnym rozbudzaniu poczucia przynależności do wspólnoty ludzi na całym świecie – począwszy od rozumienia określenia mój adres po określenia moja miejscowość, mój kraj;

– rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości, godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami, obyczajami, wysłuchanie legend i historii związanych z powstaniem państwa polskiego;

– rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach, zgodne współdziałanie w zespole

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

– rozwijanie sprawności ruchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej, sprawności manualnej, orientacji na kartce i utrwalanie określeń: na górze/na dole kartki, z lewej/prawej strony;

– wdrażanie do rozumienia określenia adres, utrwalenie własnego adresu, wzbogacanie słownictwa o określenia związane z tematyką zajęć np.: herb, miejsca pamięci, godło; rozwijanie zainteresowania książkami; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in. usprawnianie narządów artykulacyjnych, prawidłowe wymawianie dźwięku [sz];

– rozwijanie spostrzegawczości, pamięci oraz analizy i syntezy wzrokowej – poznanie graficznego obrazu głoski H (liter h,H) oraz podpisów do obrazków (np. herb, flaga, godło); rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej – wysłuchiwanie głoski h w prostych słowach, dzielenie słów na sylaby i składanie słów z sylab;

Jak wspierać dziecko?

  • Warto rozwijać w dziecku poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności, zapoznać je z obyczajami i osiągnięciami kulturalnymi. Zadbać o to, aby miało okazję uczestniczyć w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, obchodów świąt czy wystaw…Warto połączyć rodzinne spacery z pokazaniem ważnych miejsc dla danej społeczności i opowiedzeniem historii związanych z tymi miejscami.

Warto porozmawiać o… tym, co to znaczy kochać swoją ojczyznę!

  • Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, czym jest ojczyzna i jak w praktyczny sposób możemy wyrażać swoją miłość do ojczystego kraju. Warto uświadamiać dziecku, że ojczyzna to wszystko, co wokół nas – nasz dom, nasze podwórko, sąsiedzi, przedszkole, koleżanki i koledzy, pani nauczycielka, sklep i pani sprzedawczyni, park, w którym spacerujemy w niedzielne popołudnie… I jeśli będziemy dbać o to, co wokół nas i o to, żeby nam się dobrze żyło, to w ten sposób będziemy kochać ojczyznę.

Piosenka

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

 

 

 

Galeria:

W oczekiwaniu na wiosnę robimy bociany.

Mali ogrodnicy

Kosmos. Poznajemy planety. Dzisiaj Ziemia.

Efekty naszej pracy.

Przygotowania do tłustego czwartku

Zimowe prace Muchomorków

Bal karnawałowy Muchomorków

Przygotowania do balu karnawałowego

Muchomorki przygotowują dekoracje na bal karnawałowy

6 urodziny Agatki

Wigilijny obiad.

Przygotowania do świąt… Jak tradycja to i u nas pachnie pierniczkami. Było słodko i poczuliśmy magię świąt. 

Nasze prace…

Święto Niepodległości w Muchomorkach…

Przygotowanie do obchodów Święta Niepodległości…

Uroczystość Pasowania na Starszego Przedszkolaka

Nasza galeria plastyczną. Zabawy z trójkątem – sowa

Dzień Jabłka w przedszkolu

Zabawy chustą animacyjną….

Jesienne prace plastyczne…

Zabawy matematyczne z kasztanami