52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacje dla rodziców w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla rodziców w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.  

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce, w której dziecko jest już zapisane. Formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

W DNIACH OD  01 LUTEGO DO 29 LUTEGO
PROSIMY O SKŁADANIE DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
DRUK DOKUMENTU DO POBRANIA U WYCHOWAWCÓW.

lub pod tym linkiem POBIERZ->