52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja o płatnościach

Dziękuję za terminowe i rzetelne opłacanie należności za przedszkole.

                                                                                                Referent

                                                                                             Ewa Badura

Czytaj dalej...