52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja dla rodziców Klubu Dziecięcego

Kierownik Klubu Dziecięcego w Więcborku

uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do klubu dziecięcego.

Zgodnie z procedurami do klubu dziecięcego uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy).

Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w  procedurach z uwagi na dobro innych dzieci. W przypadku utrzymujących się objawów chorobowych rodzic będzie poproszony o odbiór dziecka i nieprzyprowadzanie Go w kolejnych dniach do klubu przedszkolnego.

Z uwagi na trwający stan epidemii proszę również o nieprzysyłanie dzieci, które mogą podlegać testom na Covid, gdyż zaburza to pracę placówki i wysyła całe grupy na długotrwałą kwarantannę.

Z poważaniem Krystyna Tusznio