52 3897080 | Przedszkole Gminne w Więcborku "Niezapominajka" , ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: pg.wiecbork@wp.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

logo---Przedszkole-Gminne-w-Więcborku-małe_150x

 

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLE GMINNE „NIEZAPOMINAJKA „  

W WIĘCBORKU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ DNIA ………………………………………

PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU DO REALIZACJI PROJEKTY I PROGRAMY :

Wychowanie w duchu wartości .Wchodzenie w świat ( 3- 7 lat)- Diana G.Tilman

Projekty wychowawcze

Plan Daltoński – Dziecko sterem

Profilaktyka

Aktywny poniedziałek

Chronimy dzieci

Emocje dziecka

Joga dla dzieci

Mamo ,tato ,wolę wodę !

Filozofowanie w przedszkolu?

Mamo ,tato już wiem , jak być bezpiecznym!

Program edukacji regionalnej” Mała ojczyzna przedszkolaka”

Spacerek w świecie fantazji – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców

◄”Ćwiczę , by mówić poprawnie „- profilaktyka logopedyczna

◄”Współdziałanie przedszkola z domem rodzinnym – Inaczej niż zwykle”

Gimnastyka buzi i języka

Jestem przyjacielem Ziemi – ekologia dla dzieci

Kierunek pracy : „Przedszkolak małym kreatywnym artystą”

Nie to jest najważniejsze ,aby każde dziecko czegoś nauczyć ,ale to ,by wzbudzić w każdym pragnienie nauczania się czegoś”(John Lubbock)

Pory roku

Proponowane formy realizacji

Oczekiwane efekty

Odpowiedzialni/termin

Jesień

Tworzenie warunków do działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji

– gromadzenie materiałów przyrodniczych, konstrukcyjnych, plastycznych , edukacyjnych

Studium kolorów –zapoznanie dzieci z możliwościami tworzenia poprzez rysowanie kształtów i malowanie plam na rozmaitych fakturach i za pomocą szerokiej gamy barw

College ze’’ skarbów wakacyjnych’’:

– tworzenie kompozycji z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego typu : muszelki ,kamyki ,piasek itp.)

Planety plastyczne – uczestniczenie w zajęciach plenerowych w terenie – rysowanie kredą, patykiem na różnym podłożu , układanie kompozycji z tworzywa z otoczenia

Tworzenie prac przestrzennych np. z masy solnej, papierowej ,gliny, materiału przyrodniczego, tekstylii, folii i innych : np. kukiełki, pacynki)

Tworzenie ilustracji „Uroki mojej miejscowości ”wyrażających zaobserwowane zjawiska w otaczającym świecie

– stworzenie grupowego drzewa obrazującego „Cztery pory roku”

-malowanie gwaszem ,bibułką technika frottage

Nawiązanie kontaktu z twórcami ludowymi – malarzem, hafciarką ,rzeźbiarzem

-organizowanie stanowisk do twórczości plastycznej, konstrukcyjnej

i badawczo – eksperymentalnej

-doświadcza bogactwa różnorodności barw w naturze

-tworzy barwy pochodne i złamane

samodzielnie dobiera i komponuje elementy, prezentuje pracę

– łączy różnorodne materiały

– wykorzystuje zgromadzony podczas wakacji materiał

– buduje wypowiedzi w oparciu o skojarzenia – muszelka – wakacje

-potrafi zinterpretować własną twórczość

– wykazuje się kreatywnością i pomysłowością

-odkrywa własne możliwości twórcze i prezentuje twórczą postawę

-uwrażliwia się na piękno różnorodnych zjawisk i krajobrazów

– wykorzystuje kreatywne techniki plastyczne , konstrukcyjne

-rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami ludowymi

– nabywa przekonania o konieczności kultywowania tradycji

Tworzenie przy współudziale rodziców kącików sprzyjających rozwijaniu kreatywności dziecka

Wszystkie grupy wiekowe

od miesiąca września

Wszystkie grupy wiekowe

m-c wrzesień/październik

Wystawki prac indywidualnych dzieci prezentowane w salach

Wszystkie grupy wiekowe

Cały rok szkolny

Drzewo czterech pór roku”-jesień ,praca zespołowa (wystawa w klasach w kąciku przyrody)

Kolorowa jesień”- zajęcia otwarte z rodzicami- praca różnorodnymi technikami z różnorodnego materiału

(zorganizowanie wystawy prac w przedszkolnej stołówce)

Wszystkie grupy wiekowe

m- październik

wszystkie grupy wiekowe

w ciągu całego roku szkolnego

Zima

Studium rzeźby

– dzieci poznają sposób tworzenia rzeźby – oraz materiał potrzebnymi do jej wykonania – drewno, glina, korzeń, śnieg, papier , tektura ……

 • Choinka z nieużytków
 • Mikołaj np. z butelki
 • Konstruowanie budowli ze śniegu
 • Zimowa kraina – tworzenie z foli zwykłej i aluminiowej
 • Krajobrazy

Wykonywanie świątecznych ozdób

– odlewy z gipsu -pieczenie ciastek

Moja miejscowość zimą –makieta wykorzystaniem wałeczków z papieru, ręcznika ,foli itp.

-tworzy formy przestrzenne z różnorodnych materiałów

– zna sposób wykorzystania i właściwości wykorzystanych materiałów

Samodzielnie wykonuje zaprojektowane ozdoby choinkowe realizując własne pomysły

-rozwija sprawność manualną

Dostrzega piękno otaczającego najbliższego świata

Śniegowa rzeźba ‘’-zabawa w ramach zajęć integrujących

Drzewo czterech pór roku’’-zima –kontynuacja pracy rozpoczętej we wszystkich grupach wiekowych

Kąciki w salach

Wszystkie grupy wiekowe

m-c grudzień

wspólny poczęstunek

wszystkie grupy wiekowe

wystawa w stołówkach

m- c grudzień

Udział w konkursach i wystawach Bożonarodzeniowych organizowanych przez Dom Kultury, Bibliotekę, uroczystości grupowe

Przygotowanie ozdób świątecznych do dekoracji choinki przedszkolnej

Konkurs na najdłuższy i najbardziej oryginalny łańcuch

Grudzień – wszystkie grupy wiekowe

Wiosna

Studium faktur

Zapoznanie z materiałami o różnorodnej fakturze (papier ścierny, falisty ,karton ,płótno)

Wiosenne kwiaty-malowanie papierem ściernym na podkładzie z kaszą, solą na podkładzie z gazety itp.

Wielkanocne ozdoby

– pisanka, zając z wykorzystaniem skorupek od jajek,

masa solna , bibułka …..

Pejzaże wiosenne- wyjście w plener połączone z wykonaniem pracy plastycznej dowolną

techniką (np.. kredą, patykiem, farbą ….. itp.)

◄„Rysowanie’’ nitką – „Niezapominajka’’

◄„Naszyjnik dla mamy’’- wykonanie pracy plastyczno- konstrukcyjnej np. z wykorzystaniem masy solnej, foli aluminiowej, kolorowych gazet, guzików , patyczków itp.

Współpraca z MGOK

-warsztaty plastyczne

-gromadzi materiały o różnorodnej fakturze

– wykonuje prace wg własnej inwencji

-eksperymentuje materiałami i tworzywami plastycznymi

– doprowadza pracę etapami do końca

-rozwijanie samodzielności ,wytrwałości i umiejętności planowania pracy

– wyrabia swobodę w operowaniu środkami i narzędziami wyrazu plastycznego , przyrodniczego ,technicznego, konstrukcyjnego

-wypełnia powierzchnię kwiatka kolorową włóczką

-wykazuje kreatywną postawę podczas tworzenia prac plastycznych

Poznaje różnorodne sposoby wykorzystania powierzonego materiału i narzędzi

Wystawki w salach

Wszystkie grupy wiekowe

Wycieczka do muzeum historii mydła i brudu- grupy dzieci 5 i 6 letnich

Wykorzystanie prac plastycznych na święto niezapominajko

Drzewo czterech pór roku- wiosna kontynuacja tworzenia drzewka

Wystawka sala we wszystkich grupach wiekowych

Wszystkie grupy wiekowe

Najpiękniejszy motyl’’-wspólna praca z rodzicami ,konkurs rodzinny guzikowa wyszywanka-

Wystawa w stołówkach

m- c kwiecień /maj

wszystkie grupy wiekowe

Lato

Studium mozaiki

tworzenie obrazków z małych kawałków różnorodnych materiałów – tekstylia , szkiełka plastikowe , bibuła i inne

– mozaika piankowa – układanie wzorów geometrycznych z kwadracików kolorowych pianek np. kolorowa piłka ,łódka , wakacyjny obrazek

Kompozycje rytmiczne

-tworzenie motywów ze wzorów odbitych np. ziemniaka – stemplowanie

◄”Wakacyjna radość”

-malowanie stopami na płótnie

– zna pojęcie mozaika

-wykonuje prace plastyczne zgodnie z poznaną techniką

-wie co to jest kompozycja rytmiczna

– czuje rytm , powtarzalność

-potrafi wykonać stempelki i za pomocą nich wykonać pracę

-tworzenie wspólnego ruchomego obrazu

– potrafi planować i tworzyć w zespole

-wyraża radość w oczekiwaniu na wakacje

Wszystkie grupy wiekowe

Wystawki w salach

Miesiąc kwiecień /maj

Drzewo cztery pory roku- lato-

Kontynuacja pracy w grupach

Wszystkie grupy wiekowe

Wystawka w salach

Wszystkie grupy wiekowe

Wywieszenie obrazów w stołówkach

Czerwiec

Literatura;

 • Papieroplastyka ‘’ M .Daszyńska ,WSIP 1994
 • Rzeźba z papieru’ ’M. Daszyńska WSIP 1997
 • 100 technik plastycznych’ ’J. Lewicka N.K. 1973
 • Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię ‘’- M. Jąder Impuls 2005
 • Zabawy ze sztuką” A .Kalbarczyk ,Impuls 2005
 • Dziecko i plastyka’’ A. Trojanowska ,Warszawa ,1988
 • Zabawy plastyczne’’ A. Jabłońska ,Warszawa ,1997

Kierunek pracy : Przedszkolak odkrywa i bada tajemnice przyrody

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko , w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas

Dawid Gales

Kontynuacja współpracy z grupa badaczy z LO w Więcborku

Pory roku Proponowane formy realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni/

terminy

Jesień

obserwacje odlotu ptaków ( np. klucz dzikich kaczek), nasłuchiwanie, rozpoznawanie ich głosów – podczas spacerów , wykorzystanie filmu pt. Ornitologiczna encyklopedia – (tablica multimedialna)

-zbieranie liści i innych darów jesieni : poznanie budowy liścia za pomocą badania , obserwowania za pomocą np. lupy, suszenie liści, rozpoznawanie ich i nazywanie,

-porównywanie budowy ,wyglądu różnego rodzaju liści , szyszek, określanie z jakiego drzewa pochodzą – korzystanie z albumów przyrodniczych , przewodników

Zabawa dydaktyczna ,, Czarodziejski worek”- rozpoznawanie dotykiem „darów jesieni „ poszukiwanie słownictwa określającego wygląd ,budowę .przeznaczenie ..

– prace użyteczne na rzecz środowiska przyrodniczego np. sprzątanie świata, sadzenie drzew, zbiórka żołędzi dla zwierząt ,budowanie domków dla ptaków……..

-zabawy i ćwiczenia badawcze – „badanie” konsystencji ziemi: rozróżnianie różnych rodzajów ziemi ,porównywanie przez dotyk , obserwacje przez lupę, polewanie wodą, ważenie, formowanie itp.

– prace hodowlane – sadzenie do doniczek z ziemią owoców kasztanowca lub dębu – kąciki badawczo – przyrodnicze

– ,,Jesień w moim mieście –najpiękniejsze przyrodniczo miejsce w mojej okolicy- doświadczanie dziecka z rodzicem- wspólne robienie fotografii dokumentujących daną porę roku

-składanie „ekologicznego ślubowania” podczas uroczystości przedszkolnej

– dz. konfrontuje zdobytą wiedzę poprzez bezpośredni i pośredni kontakt ze zjawiskami przyrody

-dz. samodzielnie odkrywa i rozpoznaje gatunki roślin na podstawie albumów , przewodników, tworzenia zielników ,dekoracji itp.

-dz. zna przyrodę poprzez działanie , badanie, obserwowanie , eksperymentowanie , przewiduje skutki podejmowanych działań

-rozumie konieczność ochrony środowiska

-dz. dostrzega piękno przyrody w rodzinnej okolicy i uwiecznia je na fotografii

dz. ma poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego

Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”

wszystkie grupy

slalom ekologiczny dla

młodszych grup

Odpowiedzialne: n-le wszystkich grup wiekowych – wrzesień

Wystawa fotografii

,, Jesień w moim mieście ”-

Odpowiedzialne:

n-le wszystkich grup wiekowych – październik

Uroczystość- Pasowanie na starszego przedszkolaka

Odpowiedzialne:

( n-lki grup 5-latków)- listopad

Zima

-,,Laboratorium młodego badacza”-tworzenie kącików eksperymentalno- badawczych –

przeprowadzanie eksperymentów , badań np. wykrywacz komórek, zaskakujące nasiona i inne

( np. z wykorzystaniem pozycji ,,Zabawne eksperymenty dla dzieci J . Zawadzkiego)

– dokarmianie ptaków zimą – systematyczne uzupełnianie mieszkań dla ptaków

– prace użyteczne na rzecz środowiska przyrodniczego- zbiórka karmy dla zwierząt do schroniska

– obserwacja ptaków przy karmnikach , rozpoznawanie wybranych nazw ptaków

-obserwacja pierwszych opadów śniegu , lepienie bałwana- poznawanie właściwości śniegu i lodu – badania i eksperymenty

Biblioteka małego przyrodnika- gromadzenie atlasów albumów, zielników, własnych książeczek przyrodniczych

– dz. wykazuje kreatywność badając różne zjawiska przyrodnicze

– stawia hipotezy, wyciąga wnioski

– wie jak pomóc ptakom i zwierzętom przetrwać zimę

– dz. wykorzystuje zdobytą wiedzę poprzez bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym

– dz. wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie, wykazuje pomysłowość i oryginalność w działaniu

Uroczystość :Dzień Babci i Dziadka z quizem wiedzy przyrodniczej

Odpowiedzialne:

(Wszyscy nauczyciele)-styczeń

Bal ekologiczny- dzieci przebrane w stroje zrobione z nieużytków (cały lub element)np. rycerz, królewna- Luty

Odpowiedzialne:

H. Rybarczyk

D. Szymkowiak

S. Brożek

Wiosna

– poznanie naszej Galaktyki, roli słońca:

dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działania promieni słonecznych.

( wykorzystanie filmu edukacyjnego ,,Płonący las” –tablica multimedialna)

– Zabawy z tańcem i śpiewem związane z tematyką przyrodniczą ( np. Wiosna tuż, tuż , utwory muzyki poważnej np. Vivaldi ,,Wiosna”, Czajkowski ,,Taniec kwiatów )

– wycieczki na łąkę – rozpoznawanie wybranych roślin z pomocą przewodników, atlasów, wyplatanie wianków

zabawa dydaktyczna ,, Dziuplaki , dziuplaki poznały was przedszkolaki”- poznanie i naśladowanie głosów i ruchów zwierząt żyjących w różnych ekosystemach: łąka, staw las, pole, morze

zabawa dydaktyczna ,,Rodzinki – jak rosną zwierzęta?

hodowle roślin( np. niezapominajki) – pielęgnowanie roślin w sali – systematyczne podlewanie, obserwowanie wzrostu

-obserwacja kiełkowania roślin ( np. marchew)

na różnym podłożu, np. na podstawce z watą, w ziemi, w słoiku

eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym w zabawach ruchowych i muzycznych

– dz. zna przyczyny pożarów,

rozumie konieczność i sposoby wykorzystania energii słonecznej, oszczędza energię w codziennym życiu

– dz. tworzy układ taneczno- ruchowy do danej piosenki, utworu muzycznego

-dz. konfrontuje zdobytąwiedzę

poprzez bezpośredni i pośredni kontakt ze zjawiskami przyrody

– dz. wykazuje kreatywność w zabawie naśladowczej

– wysiewa nasiona do ziemi, prowadzi obserwacje wzrostu roślin

– dz. wykorzystuje np. kasztany, żołędzie, patyki w zabawach muzyczno- ruchowych

Wiosenny korowód ulicami miasta z okazji. Powitania wiosny- symboliczne powitanie nowej pory roku w wiosennym przebraniem , grą na instrumentach, śpiewem wiosennych piosenekmarzec

A. Masztakowska

A. Szlagowska

H. Rybarczyk

Wycieczka do Nadleśnictwa Runowo, Lutówko- „Wiosna w lesie”, połączony z plenerem malarskim- kwiecień – maj- (wszystkie grupy wiekowe) –wg planów miesięcznych

Lato

– ,,Uzdrawiamy drzewa” we współpracy z leśnikami – zajęcia w terenie: wskazywanie chorych drzew, szukanie przyczyn choroby

– tworzenie przez dzieci recepty na zdrowe drzewa (rysunek , zapis z pomocą n-le)

-organizowanie zabaw ruchowych, dających dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym (trawa, piasek, woda )

-bezpieczne i ekologiczne sposoby spędzenia wakacji- opowiadania , rozmowy na podstawie historyjek obrazkowych ,literatury, sytuacji życiowych itp.

zwiedzamy stadninę koni np. w Braniczu

– integracja miniśrodowiska ,, Biesiada rodzinna”

-dz. wykonuje rysunki drzew

-dz. opracowuje receptę dla chorych drzew w celu polepszenia ich „stanu zdrowia”

-dz. podejmuje dowolne i zorganizowane formy ruchu na łące, w lesie, nad jeziorem

– zna budowę konia , sposób pielęgnacji, sprzęt jeździecki

-bierze udział w przejażdżce na koniach w strojach jeździeckich

– wspólnie bawi się z rodzicami uczestniczy w konkurencjach o tematyce przyrodniczo- plastycznej

Spacery- obserwacja drzew w okolicy przedszkola

( wszystkie grupy wiekowe )

wg planów miesięcznych

Wycieczka do stadniny koni –„Branicz”- czerwiec

Biesiada rodzinna

,,Z przyrodą za pan brat”- czerwiec

Odpowiedzialne:

(Wszyscy nauczyciele

Przykładowa literatura:

,,Od jesieni do jesieni- mały badacz przyrody’’, E. Węgrzyn- Kamela, wyd. Didasko , Warszawa 2000

,,Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej” ,E. Suchacka, wyd. WSP Kraków 1999

,,Ten piękny tajemniczy świat- edukacja ekologiczna w przedszkolu, T. Gałczyński , Warszawa 1997

i inne