52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA


NOWY REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO

PRZEDSZKOLA GMINNEGO „NIEZAPOMINAJKA”

W WIĘCBORKU

UL.GDAŃSKA 13

Regulamin dotyczy placówki:

  • Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

( Dz.U.z 2004 roku Nr Czytaj dalej ->