52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA


SPOTKANIE Z MUZYKĄ ETNICZNĄ…

W poniedziałek 7 lutego odbędzie się spotkanie z muzyką etniczną dla każdej z grup. Opłatę za występ uiści Rada Rodziców.

Informacja dla rodziców Klubu Dziecięcego

Kierownik Klubu Dziecięcego w Więcborku

uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do klubu dziecięcego.

Zgodnie z procedurami do klubu dziecięcego uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, Czytaj dalej ->

Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku

uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem do przedszkola uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, Czytaj dalej ->