52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA  

Dnia 3 listopada br. rozpoczęła się w naszym przedszkolu ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Panią Grażynę Szymańską i Pana Heronima Borowieckiego.

Ewaluacja problemowa dotyczyła zbadania spełnienia wymagań :

1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

2.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3.  Dzieci są aktywne.

W badaniu uczestniczyła dyrekcja , nauczyciele , personel , rodzice ,dzieci z Przedszkola Gminnego w Więcborku partnerzy przedszkola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dnia 27 listopada odbyła się uroczystość wręczenia raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej

Na ręce dyrektora placówki mgr Anny Pankanin wizytator Grażyna Szymańska i wizytator Heronim Bukowiecki złożyli raport z przebiegu ewaluacji zewnętrznej. W uroczystym przekazaniu raportu uczestniczyli : Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Pani Zawidzka Danuta ,przedstawiciele grona pedagogicznego , przedstawiciele rodziców , przedstawiciele pracowników obsługi oraz przedstawiciele braci przedszkolnej . Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w placówce w Więcborku przedstawiają się następująco:

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.                                                
  • Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.                                     
  • Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.                                               
  • Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.                                      
  • Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

Wyniki ewaluacji w naszej placówce – osiągnęliśmy w zakresie obszarów:

1.  Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci – poziom B

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom  A

3.  Dzieci są aktywne- poziom A

W załączniku raport z ewaluacji zewnętrznej:

raport