52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku

uprzejmie prosi rodziców, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka, które przyprowadzają do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem do przedszkola uczęszcza dziecko zdrowe bez objawów infekcji (katar, utrzymujący się kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, biegunki, wymioty i inne niepokojące objawy).

Bardzo proszę przestrzegać ustalonych zapisów w statucie i procedurach z uwagi na dobro innych dzieci. W przypadku utrzymujących się objawów chorobowych rodzic będzie poproszony o odbiór dziecka i nieprzyprowadzanie Go w kolejnych dniach do przedszkola.

Z uwagi na trwający stan epidemii proszę również o nieprzysyłanie dzieci, które mogą podlegać testom na Covid, gdyż zaburza to pracę przedszkola i wysyła całe grupy na długotrwałą kwarantannę.

Z poważaniem Krystyna Tusznio