52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice informujemy, że wszystkie wnioski złożone w ramach rekrutacji do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku zostały pozytywnie rozpatrzone.

Lista dzieci zakwalifikowanych będzie udostępniona od godziny 12.00 przy sekretariacie (lista ta nie świadczy o przyjęciu dziecka do przedszkola).

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszona zostanie w dniu 25 marca do godziny 15.00 w tym samym miejscu.

Bardzo proszę do 24 marca 2022r. potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.

Przypominamy, że sekretariat przedszkola czynny jest codziennie od 7.00 do 15.00.

Komisja Rekrutacyjna