52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na terenie przedszkola, proszę aby osoba, która przyprowadza dziecko w porze porannej zeszła z nim do szatni i pomogła mu się rozebrać, następnie przekazała je pod opiekę pani dyżurującej na korytarzu (odprowadzi ona dziecko do sali).

Może się zdarzyć, że trzeba będzie poczekać na panią odprowadzającą.

Ta sytuacja odnosi się również do odbierania dziecka z przedszkola-osoba odbierająca schodzi z dzieckiem do szatni.

W szatni nie może przebywać więcej niż 15 rodziców. Dlatego każdy wchodzący musi pobrać numerek po zdezynfekowaniu rąk lub złożeniu rękawiczek ochronnych i maseczki zasłaniającej usta i nos, po wyjściu z przedszkola odłożyć numerek lub przekazać kolejnemu oczekującemu rodzicowi.

O godzinie 8.00 rozpoczynają się zajęcia i posiłki w związku z tym część pomocy nauczycieli i woźnych jest zajęta swoimi obowiązkami pracowniczymi, czas oczekiwania na pracownika może się zatem wydłużyć.

Dzieci sześcio i pięcioletnie za pisemną zgodą rodziców i opiekunów, mogą samodzielnie przejść do sal zajęć i zostać wypuszczone z nich przez nauczyciela.

Z poważaniem

Dyrektor Krystyna Tusznio