52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Realizacja podstawy programowej – Więcbork

Szanowni Państwo

 

  • Realizacja podstawy programowej odbywa się w przedszkolu w godzinach od godz. 8.00 – 13.00
  • Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.15
  • Od godz. 9.00 do godziny 12.30 drzwi do wejścia głównego budynku będą zamknięte ze wzgledów bezpieczeństwa.
  • W/w godzinach prosimy o wchodzenie do budynku wejściem bocznym (na tyłach budynku).
  • Dziecko z przedszkola odebrać może rodzic , opiekun prawny lub osoba pełnoletnia okazująca wychowawcy grupy upoważnienie do odbioru ( wzrór przedszkolny) wydane przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna .
  • Dzieci odbierane są z placówki o godzinie zadeklarowanej w umowie zawartej z placówką przez rodzica .
  • Chęć korzystania z dowozu transportem szkolnym ( dzieci 5 i 6 –letnie ) prosimy zgłosić u wychowawcy grupy.