52 3897080 | Przedszkole Gminne w Więcborku "Niezapominajka" , ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: pg.wiecbork@wp.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

„Matematyka na wesoło z mamą i tatą” – biesiada rodzinna.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku, Dyrekcja, Rada pedagogiczna

przypomina Rodzicom i dzieciom uczęszczającym do placówki w Więcborku o

biesiadzie pod hasłem „Matematyka na wesoło z Mamą i Tatą”

2 czerwca od godz. 11.00 -13.00 na terenie przedszkola.