52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Nowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.

Do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz w żłobków, mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz nie wolno przyprowadzać dzieci, „jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”.

W aktualnej wersji wytycznych dodano też zapis, że do placówek nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy „w domu przebywa osoba na kwarantannie”. Analogiczny zapis dotyczy także pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.