52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”,
Rada pedagogiczna, dzieci z placówki w Więcborku, w Sypniewie i w Borzyszkowie
serdecznie dziękują rodzicom
oraz przyjaciołom przedszkola
za wsparcie w organizację Dnia Dziecka.