52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Podziękowania – olipmiada sportowa

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”,
Rada pedagogiczna i dzieci

serdecznie dziękują: 

Burmistrzowi Więcborka, Radzie Miejskiej, Samorządowi Mieszkańców w Więcborku, Rodzicom

za wsparcie

w organizację Olimpiady sportowej –„Maluchy i sport”