52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Podziękowania

 

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku,

grono pedagogiczne i dzieci z placówki w Więcborku, Sypniewie i Borzyszkowie

serdecznie dziękują

rodzicom za wsparcie w organizację wycieczek.