52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca – Sypniewo i Borzyszkowo

Dyrektor „Przedszkola Gminnego Niezapominajka”

zgodnie z Zarządzenie Nr0050.03.2-019 Burmistrza Więcborka z dnia 4 stycznia 2019r w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.03.2019 – Harmonogram postępowania.

informuje o postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsce do  placówki:

w Sypniewie oraz w Borzyszkowie.

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych dotyczy terminów:

od dnia 01.07.2019 do dnia 31.07.2019 do godz. 15.00

Ze względu na dyżury wakacyjne wnioski prosimy składać w Przedszkolu Gminnym w Więcborku.