52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

PROJEKT DZIAŁAŃ W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU

SZANOWNI RODZICE

W PRZEDSZKOLU:

PROJEKT DZIAŁAŃ W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU

(11-17 marca)

JAK ROZWIJAĆ MYŚLENIE NAUKOWE NA WCZESNYCH ETAPACH EDUKACJI?

CO TO JEST MÓZG? JAK DZIAŁA?

 

Kiedy uczniowie uświadomią sobie, jak zrozumieć zjawiska

naukowe za pomocą modeli myślowych, jak wykorzystać te

modele w objaśnianiu nowych zjawisk, a także jak ciekawe

i przyjemne mogą być badania naukowe, wówczas możemy

uznać, że posiedli to, co nazywamy myśleniem naukowym.

 

Zrozumienie procesów formowania się zapisu archeologicznego

(krajobrazów, stanowisk i obiektów) zmienia archeologię w maszynę czasu,

która pozwala nam zobaczyć jak wyglądało życie setki i tysiące lat temu,

patrząc w przeszłość przez magiczne okno.

Uznanie, że znaczenie nie mieszka w przedmiotach z przeszłości,

lecz w badaniu przeszłości, to uznanie archeologii za praktykę dnia dzisiejszego.

M. Shanks i C. Tilley.

 

BLOKI

1.Z czego zrobiony jest świat?

A) Ścieżka – debata

B) Ścieżka eksperymentalna 

►Woda

►Od kropelki wody do elektryczności

►Od cukru do elektryczności

Działania:                                                                                                                                              

1.Zabawy doświadczalne:

●Co z ta wodą?                                                                                                                                                       

●Być jak bańka mydlana                                                                                                                                

2.Zachowanie wody z innymi materiałami                                                                                                   

3.Parowanie i skraplanie; „Obieg i parowanie”- co  dzieje się w kałuży                                                 

4.Cząsteczki– czym są i jak się poruszają?

 

2.Archeologia w klasie – celem jest nauczanie dzieci pojęcia  „przeszłość” i wyjaśnienie, dlaczego przeszłość jest ważna                                                                                                                                              

A) Ścieżka debata                                                                                                                                   

B) Ścieżka eksperymentalna 

►”Pudełko czasu” –upływ czasu

Nakładanie się warstw – zapis tego czym zajmowaliśmy się przez ten czas

Badanie czasu i jego powiazania z codziennym życiem ich i ich rodzin

►”Kuferek wspomnień” -znaczenie przedmiotów i sposób ich interpretacji

Działania:

1.Debata – Kto to jest archeolog? Co robi? (rysunek- mapa poglądowa)

2.„Pudełko czasu”-  „Upływ czasu” Celem – uświadomienie sobie przez dzieci upływu czasu.

3.„Kuferek wspomnień”- Zajęcia – zrozumienie i zwizualizowanie sobie

faktu, że różne działania z przeszłości pozostawiają ślady, które możemy obserwować

4.Praktyczne prace wykopaliskowe w terenie – jakich narzędzi używają archeolodzy?

5.”Mapka poglądowa” – „Kącik Babć i Dziadków”

 

EFEKTY:

EDUKACJA KSZTAŁCENIA BLOK TEMATYCZNY WARTOŚCI
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA WOKÓŁ ARCHEOLOGII ●Pomoc w każdym obszarze edukacji

●Rozumienie siebie i własnej niezależności, rozumienie otoczenia

●Języki: komunikacja i reprezentacja

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA WOKÓŁ WODY I ELEKTRYCZNOŚCI ●Chęć zadawania pytań, rozwiazywania problemów, zastanawiania się nad wszystkim co obserwujemy czego doświadczamy