52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Zmiany w opłatach

SZANOWNI PAŃSTWO

PRZYPOMINAMY- ZMIANY :

Dzienna stawka żywieniowa dla wychowanków w placówce wynosi:

a) śniadanie: 2,00 zł

b) obiad: 2,50 zł

c) podwieczorek: 1,50 zł

Dzieciom niekorzystającym z wyżywienia placówka zapewnia napoje. Stawka miesięczna wynosi 6,00 zł.

Opłaty określone wyżej, naliczone za każdy miesiąc, wnoszone są przez rodziców/prawnych opiekunów  z dołu, do 14 dnia następnego miesiąca.

 

Wpłaty wnosi się na następujące rachunki bankowe:

a) Przedszkole w Więcborku – nr konta: 06 8162 0003 0000 3681 2000 0270,

b) Przedszkole w Sypniewie – nr konta: 27 8162 0003 0000 3681 2000 0280.

 

Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności wychowanka w placówce w wysokości dziennej stawki żywieniowej w razie zgłoszenia przez rodzica do godz. 8.00 danego dnia nieobecności dziecka. Wysokość stawki podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia wydawanego przez placówkę).