52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Borsuki

borsuk

 

 

 

Grupa „Borsuki” to my 6- latki.

Prowadząca: mgr Jolanta Bąkowska, mgr Krystyna Tusznio

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

NASZE PRZEDSZKOLE I GRUPA

– utrwalanie i przestrzeganie zasad funkcjonowania dziecka w grupie

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

– poznajemy najbliższe otoczenie i swój adres

NASZE BEZPIECZEŃSTWO

– poznajemy zasady ruchu drogowego

Informacje dla Rodziców/Opiekunów

Serdecznie witamy wszystkich rodziców i dzieci po wakacjach!!! Zachęcamy wszystkich do miłej i owocnej współpracy!

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA 6-LETNIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

 • przestrzega zasad i umów zawartych w grupie
 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie
 • potrafi kontrolować swoje zachowanie
 • szanuje prawa i własności innych
 • jest otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • z chęcią okazuje swoje uczucia
 • jest samodzielny w czynnościach codziennych i samoobsłudze
 • dba o swoje rzeczy i porządek na półce
 • sprząta po sobie zabawki, pomoce
 • umie przekazać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA
 • rozumie i zapamiętuje złożone polecenia ‚posiada bogaty zasób słownictwa
 • jest aktywny podczas zajęć, zabiera głos w dyskusji
 • potrafi wypowiadać się rozwiniętymi zdaniami
 • uważnie słucha bajek i opowiadań rozumie ich treści
 • doprowadza pracę do końca nawet gdy napotyka trudności
 • odtwarza treści wiernie [wierszy i piosenek]
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową z 3 obrazków
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu
 • czyta tekst, proste zdania, łatwe wyrazy/ drugie półrocze/
 • mowa prawidłowa
 • jest skupiony na przedmiocie zajęć, uważnie śledzi ich przebieg
 • potrafi ułożyć obrazek z 6 części
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i pochodne ROZWÓJ POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
 • potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni
 • potrafi określić kierunki w przestrzeni
 • jest świadome stronności swego ciała
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne [koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kula, sześcian]
 • potrafi wyodrębnić zbiory przedmiotów
 • klasyfikuje przedmioty wg cech: – wielkości – koloru – kształtu – funkcji
 • liczy w zakresie 10 – zna i posługuje się liczebnikami do 10 – głównymi – porządkowymi
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10/ drugie półrocze/
 • rozpoznaje i nazywa cyfry oznaczające liczby od 0 do 10/ drugie półrocze/
 • rozumie i stosuje znaki matematyczne/ drugie półrocze/
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe/ drugie półrocze/ WYCHOWANIE MUZYCZNE I PLASTYCZNE
 • potrafi podać liczbę zwrotek słyszanej piosenki
 • potrafi określić budowę piosenki: zwrotka, refren
 • poznaje akompaniament do: marszu, biegu, podskoków
 • rozpoznaje dźwięki instrumentów perkusyjnych
 • zna kierunki kreślenia od lewej do prawej
 • poprawnie posługuje się nożyczkami
 • prawidłowo odwzorowuje znaki litero-podobne
 • potrafi wykonać: – wydzierankę – wycinankę – formę przestrzenną z papieru
 • rysunek dowolny: bogaty w szczegóły
 • rysunek postaci ludzkiej: posiada podstawowe części ORIENTACJA W ŚRODOWISKU
 • zna nazwę swojej miejscowości
 • zna nazwę swojego kraju [flagę, godło]
 • zna pory roku
 • określa zmiany związane ze zmianami pór roku
 • zna dni tygodnia
 • zna swoje imię i nazwisko
 • zna ulicę i numer domu
 • zna zasady ruchu drogowego ROZWÓJ FIZYCZNY
 • bierze udział w zajęciach gimnastycznych
 • samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny
 • przechodzi przez tory przeszkód
 • potrafi rzucać i chwytać piłkę
 • wykonuje rzuty przyborami ręką prawą i lewą
 • wspina się na przyrządy
 • toczy piłkę oburącz
 • czworakuje ze zmianami
 • zachowuje równowagę na ławeczce

 

Uczymy się piosenek i wierszy:

Piosenka dla Supełka

Dnia pewnego późnym latem

nasz znajomy super krawiec

znalazł kilka śmiesznych szmatek

i dał ponieść się zabawie.

Ref.: La lala (klap, klap),

La lala (klap, klap),

La lalalalalalala.

La lala (tup, tup),

La lala (tup, tup),

La lalalalalala.

Wziął igiełkę i niteczkę,

nie minęło czasu wiele,

jak spod ręki Antoniego

wystartował nasz Supełek.

Ref.: Lalala (hop, hop)..

Teraz Pak ma przyjaciela,

z którym mu nie grozi nuda,

bo z Supełkiem, bo z Supełkiem

każda się zabawa uda.

Ref.: Lalala (cyk, cyk)..

Jest nas więcej – no i dobrze,

bo z przyjaźnią tak się dzieje,

że się mnoży, gdy ją dzielisz,

razem zawsze jest weselej.

Ref.: Lalala (bum, bum)..

 

 

 

Galeria:

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zabawy dowolne w sali

Nasze przedszkole – praca plastyczna w grupach

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Święto Niezapominajki

Zabawy na świeżym powietrzu

U nas patriotycznie…

Nasze prace…

Przygotowywanie koszyczków wielkanocnych…

Tworzymy wulkany…

Bal w przedszkolu

Gwiazdor zawitał do przedszkola

Wigilijny obiad…

Spotkanie z Elfem

Kreatywne Borsuki w przedświątecznym działaniu…

Choinka w naszej grupie…

Przygotowujemy się do Święta Niepodległości….

Herb Więcborka – stemplowanie

Zabawy dowolne….

Aktywne słuchanie muzyki do utworu Pizzicato…

 

Dziś za oknem deszczyk pada…

o parapet i o daszek…

z dużej chmury do kałuży…

i na lasy i na pola, do strumyka, do jeziora……..

Jesienne zabawy z kasztanami…

Zabawy z piosenką METODĄ DOBREGO STARTU…

Galeria prac….

Zabawy oddechowe…

Dzień babci i dziadka w przedszkolu.

Mikołajkowo w przedszkolu.

Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece.

Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie.

Zabawy z chustą animacyjną.

„Deszczowa pogoda” – metodą „mokre w mokrym”

Spotkanie z policjantem.