52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Borsuki

borsuk

 

 

 

Grupa „Borsuki” to my 3-latki.

Prowadząca: mgr Jolanta Bąkowska, mgr Aleksandra Masztakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023

 

Nadchodzi Nowy Rok

– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego

utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Sporty zimowe

– wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych

– poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych, poszerzanie doświadczeń plastycznych,

utrwalenie wiadomości związanych ze sportami zimowymi

Dzień Babci i Dzień Dziadka

poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami, przygotowywanie upominków dla najbliższych

Karnawał

– poznanie znaczenia słowa karnawał, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna)

– utrwalanie znajomości nazw kolorów

 

Informacje dla Rodziców/Opiekunów

Dzień babci i dziadka 26 stycznia o godz. 10.00

 

Wiersz do nauki:

Babciu i Dziadku w dniu Waszego święta,

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie

Smutno by było bez was na świecie.

Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym,

Życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym.

Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy i tę piosenkę teraz zaśpiewamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie literatury przedstawiam podstawowe umiejętności trzylatka, tak abyście mogli Państwo zweryfikować sobie na jakim poziomie jest Państwa dziecko, i nad czym trzeba popracować. Proszę pamiętać, aby nie porównywać swojej pociechy z innymi, bo każde dziecko rozwija się w innym tempie.

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA 3-LETNIEGO

I. OGÓLNY ROZWÓJ RUCHOWY

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
DZIECKO:

· sprawnie porusza się po sali, ruchy dziecka są skoordynowane, sprawne;

· potrafi przez moment stać na jednej nodze, potrafi schodzić i wychodzić po schodach, ruchy naprzemienne;

· przyjmuje prawidłową pozycję: w siadach, w siedzeniu, chodzeniu, bieganiu;

· bierze udział w zabawach i zajęciach ruchowych z uwzględnieniem rożnych ruchów całego ciała w tym kończyn górnych;

· reaguje na sygnał dźwiękowy ruchem ciała;

SAMODZIELNOŚĆ:
DZIECKO:

· samodzielnie korzysta z toalety (zgłasza potrzeby fizjologiczne);

· wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne (mycia i wycierania rąk, mycia twarzy);

· prawidłowo posługuje się łyżką i kubkiem;

· spożywa posiłek przy stole,

· potrafi korzystać z chusteczki higienicznej;

· podejmuje próby samodzielnego ubierania się/rozbierania wybranych części garderoby: butów, pantofli, spodni, czapek;

SPRAWNOŚĆ MANUALNA
DZIECKO:

· podczas rysowania prawidłowo trzyma kredkę, ołówek rysuje obrazki na tematy dowolne lub zaproponowane;

· rysuje zamknięte koło, rysuje głowonogi;

· tworzy kilkuelementowe kompozycje;

· poprawnie nakleja elementy w jedną całość;

· buduje wieżę z 4-8 elementów;

· podejmuje próby wycinania nożyczkami;

· nawleka korale na sznurek

II. ROZWÓJ UMYSŁOWY

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA:
DZIECKO:

· Zna swoje imię i nazwisko, zna imiona kolegów, wie, gdzie mieszka;

· Swobodnie wyraża swoje myśli, przeżycia, spostrzeżenia;

· Uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez N. w grupie, rozumie i wykonuje proste polecenia N.;

· Bawi się chętnie z rówieśnikami, bezkonfliktowo;

· Potrafi bawić się samodzielnie dłuższy czas;

POSŁUGIWANIE SIĘ MOWĄ
DZIECKO:

· Rozróżnia i nazywa kolory podstawowe,

· Słucha krótkich opowiadań, wierszy, piosenek na bliskie tematy (uczy się na pamięć wierszy, potrafi zaśpiewać piosenkę);

· Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem;

· Rozumie niektóre przymiotniki, np. zimny, duży;

· Używa zaimków, ja, moje, twoje;

· Zadaje wiele pytań;

· Wypowiada trzy wyrazowe zdania w mowie dziecięcej

· Podejmuje proste zabawy tematyczne;

PERCEPCJA WZROKOWA I SŁUCHOWA
DZIECKO
:

· Buduje pociąg z trzech klocków według wzoru;

· Układa elementy według wielkości;

· Dobiera dwa jednakowe obrazki;

· Składa obrazek pocięty na trzy części;

· Dostrzega cztery szczegóły różniące dwa obrazki;

· Odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu;      

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNEJ:
DZIECKO:

· Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni(na, pod, za, przed, w);

· Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę: przeznaczenie, wielkość, kolor;

· Stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży- mały, długi- krótki;

· Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo – („na oko”);

· Potrafi poprawnie policzyć minimum trzy przedmioty;

· Rozróżnia figury geometryczne( koło, kwadrat);

POZNANIE PRZYRODY:
DZIECKO:

· Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody;

· Dostrzega zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, związane z porami roku;

· Nazywa zwierzęta domowe i leśne;

· Nazywa poznane rośliny( owoce, warzywa);

III. ROZWÓJ EMOCJONALNY

DZIECKO:

· Łatwo rozstaje się z rodzicami;

· Ufnie, bezpośrednio odnosi się do N., podporządkowuje się jej poleceniom;

· Używa form grzecznościowych i uprzejmie zachowuje się w stosunku do innych;

· Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;

· Podejmuje zgodną zabawę, w sposób prawidłowy korzysta z zabawek i odkłada je na miejsce;

· Włącza się w pomoc w przygotowywaniu przyborów i pomocy do zajęć;

· Wspólnie z N. dba o porządek w sali;

· Dzieli się swoimi przeżyciami z przedszkola z rodzicami.

 

Materiał opracowany na podstawie książki pt. „Rozwój dziecka od 3 do 5 lat” Thomas B. Brazelton, Josua D. Sparrow

 

 

 

Galeria:

ROK SZKOLNY 2021/2022

Spotkanie z Muzyką Etniczną

Zabawy na śniegu…

Zabawy z literkami…

Warsztaty zdobienia bombek…

Zbieramy zabawki dla dzieci ze szpitala… Dziękuję rodzicom za pomoc w zbiórce… Oto dary gotowe do podróży…

Uroczystość Święta Niepodległości przygotowana przez Gromadę Zuchową

Uczciliśmy pamięć Poległych Żołnierzy…

Kino sferyczne…

Wycieczka do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i spacer edukacyjny po lesie

Jesienne zabawy na podwórku

Spotkanie z policjantem

Święto Pieczonego Ziemniaka

Zabawy z kolorowymi bańkami mydlanymi

Dbamy o naszą Ziemię – uczestniczymy w akcji Sprzątania Świata

Zabawy dowolne w sali

Nasze przedszkole – praca plastyczna w grupach

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Święto Niezapominajki

Zabawy na świeżym powietrzu

U nas patriotycznie…

Nasze prace…

Przygotowywanie koszyczków wielkanocnych…

Tworzymy wulkany…

Bal w przedszkolu

Gwiazdor zawitał do przedszkola

Wigilijny obiad…

Spotkanie z Elfem

Kreatywne Borsuki w przedświątecznym działaniu…

Choinka w naszej grupie…

Przygotowujemy się do Święta Niepodległości….

Herb Więcborka – stemplowanie

Zabawy dowolne….

Aktywne słuchanie muzyki do utworu Pizzicato…

 

Dziś za oknem deszczyk pada…

o parapet i o daszek…

z dużej chmury do kałuży…

i na lasy i na pola, do strumyka, do jeziora……..

Jesienne zabawy z kasztanami…

Zabawy z piosenką METODĄ DOBREGO STARTU…

Galeria prac….

Zabawy oddechowe…

Dzień babci i dziadka w przedszkolu.

Mikołajkowo w przedszkolu.

Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece.

Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie.

Zabawy z chustą animacyjną.

„Deszczowa pogoda” – metodą „mokre w mokrym”

Spotkanie z policjantem.