52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Borsuki

borsuk

 

 

 

Grupa „Borsuki” to my 6- latki.

Prowadząca: mgr Jolanta Bąkowska, mgr Krystyna Tusznio

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Skok w Nowy Rok

– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności

– uświadamianie następstwa pór roku

Święto Babci i Dziadka

– wdrażanie do okazywania szacunku najbliższym (babci i dziadkowi)

– przygotowywanie upominków dla najbliższych

 

Informacja dla Rodziców

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o zmianach w przyrodzie zależnych od pory roku.

 • Rozmowy o noworocznych postanowieniach – wspólne planowanie zadań, dzielenie się marzeniami, chęcią podjęcia nowych wyzwań.

 • Oglądanie albumów rodzinnych, zwłaszcza zdjęć z czasów dzieciństwa/młodości dziadków.

 • Rozmowy o tradycjach rodzinnych i wspólnym świętowaniu.

 • Wspólne wykonanie upominków dla babci i dziadka.

 

Piosenka do nauki

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:

La, la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Niech nasza piosenka wielką radość da,

La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,

La, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!

Wszystkiego najlepszego,

Dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!

 

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:

La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Niech nasza piosenka wielką radość da,

La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,

La, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!

 

Wiersz dla babci i dziadka

Kochana Babciu – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować
i skromny bukiecik kwiatów Tobie podarować.

Kochany Dziadku – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować
i skromny bukiecik kwiatów Tobie podarować.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA 6-LETNIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

 • przestrzega zasad i umów zawartych w grupie
 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie
 • potrafi kontrolować swoje zachowanie
 • szanuje prawa i własności innych
 • jest otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • z chęcią okazuje swoje uczucia
 • jest samodzielny w czynnościach codziennych i samoobsłudze
 • dba o swoje rzeczy i porządek na półce
 • sprząta po sobie zabawki, pomoce
 • umie przekazać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela

 

 • ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA
 • rozumie i zapamiętuje złożone polecenia ‚posiada bogaty zasób słownictwa
 • jest aktywny podczas zajęć, zabiera głos w dyskusji
 • potrafi wypowiadać się rozwiniętymi zdaniami
 • uważnie słucha bajek i opowiadań rozumie ich treści
 • doprowadza pracę do końca nawet gdy napotyka trudności
 • odtwarza treści wiernie [wierszy i piosenek]
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową z 3 obrazków
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu
 • czyta tekst, proste zdania, łatwe wyrazy/ drugie półrocze/
 • mowa prawidłowa
 • jest skupiony na przedmiocie zajęć, uważnie śledzi ich przebieg
 • potrafi ułożyć obrazek z 6 części
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i pochodne

 

 • ROZWÓJ POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
 • potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni
 • potrafi określić kierunki w przestrzeni
 • jest świadome stronności swego ciała
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne [koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kula, sześcian]
 • potrafi wyodrębnić zbiory przedmiotów
 • klasyfikuje przedmioty wg cech: – wielkości – koloru – kształtu – funkcji
 • liczy w zakresie 10 – zna i posługuje się liczebnikami do 10 – głównymi – porządkowymi
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10/ drugie półrocze/
 • rozpoznaje i nazywa cyfry oznaczające liczby od 0 do 10/ drugie półrocze/
 • rozumie i stosuje znaki matematyczne/ drugie półrocze/
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe/ drugie półrocze/

 

 • WYCHOWANIE MUZYCZNE I PLASTYCZNE
 • potrafi podać liczbę zwrotek słyszanej piosenki
 • potrafi określić budowę piosenki: zwrotka, refren
 • poznaje akompaniament do: marszu, biegu, podskoków
 • rozpoznaje dźwięki instrumentów perkusyjnych
 • zna kierunki kreślenia od lewej do prawej
 • poprawnie posługuje się nożyczkami
 • prawidłowo odwzorowuje znaki litero-podobne
 • potrafi wykonać: – wydzierankę – wycinankę – formę przestrzenną z papieru
 • rysunek dowolny: bogaty w szczegóły
 • rysunek postaci ludzkiej: posiada podstawowe części

 

 • ORIENTACJA W ŚRODOWISKU
 • zna nazwę swojej miejscowości
 • zna nazwę swojego kraju [flagę, godło]
 • zna pory roku
 • określa zmiany związane ze zmianami pór roku
 • zna dni tygodnia
 • zna swoje imię i nazwisko
 • zna ulicę i numer domu
 • zna zasady ruchu drogowego

 

 • ROZWÓJ FIZYCZNY
 • bierze udział w zajęciach gimnastycznych
 • samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny
 • przechodzi przez tory przeszkód
 • potrafi rzucać i chwytać piłkę
 • wykonuje rzuty przyborami ręką prawą i lewą
 • wspina się na przyrządy
 • toczy piłkę oburącz
 • czworakuje ze zmianami
 • zachowuje równowagę na ławeczce.

 

 

Galeria:

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zabawy na śniegu…

Zabawy z literkami…

Warsztaty zdobienia bombek…

Zbieramy zabawki dla dzieci ze szpitala… Dziękuję rodzicom za pomoc w zbiórce… Oto dary gotowe do podróży…

Uroczystość Święta Niepodległości przygotowana przez Gromadę Zuchową

Uczciliśmy pamięć Poległych Żołnierzy…

Kino sferyczne…

Wycieczka do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i spacer edukacyjny po lesie

Jesienne zabawy na podwórku

Spotkanie z policjantem

Święto Pieczonego Ziemniaka

Zabawy z kolorowymi bańkami mydlanymi

Dbamy o naszą Ziemię – uczestniczymy w akcji Sprzątania Świata

Zabawy dowolne w sali

Nasze przedszkole – praca plastyczna w grupach

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Święto Niezapominajki

Zabawy na świeżym powietrzu

U nas patriotycznie…

Nasze prace…

Przygotowywanie koszyczków wielkanocnych…

Tworzymy wulkany…

Bal w przedszkolu

Gwiazdor zawitał do przedszkola

Wigilijny obiad…

Spotkanie z Elfem

Kreatywne Borsuki w przedświątecznym działaniu…

Choinka w naszej grupie…

Przygotowujemy się do Święta Niepodległości….

Herb Więcborka – stemplowanie

Zabawy dowolne….

Aktywne słuchanie muzyki do utworu Pizzicato…

 

Dziś za oknem deszczyk pada…

o parapet i o daszek…

z dużej chmury do kałuży…

i na lasy i na pola, do strumyka, do jeziora……..

Jesienne zabawy z kasztanami…

Zabawy z piosenką METODĄ DOBREGO STARTU…

Galeria prac….

Zabawy oddechowe…

Dzień babci i dziadka w przedszkolu.

Mikołajkowo w przedszkolu.

Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece.

Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie.

Zabawy z chustą animacyjną.

„Deszczowa pogoda” – metodą „mokre w mokrym”

Spotkanie z policjantem.