52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Borsuki

borsuk

 

 

 

Grupa „Borsuki” to my 4-latki.

Prowadząca: mgr Jolanta Bąkowska, mgr Lucyna Stasiewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na miesiąc maj 2024

 

Jak powstaje książka ?

  • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek
  • zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich

Kolorowa łąka

  • doskonalenie percepcji słuchowej
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego w trakcie układania historyjki obrazkowej, omówienie cyklu rozwojowego żaby

Mama i tata

  • kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina
  • utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała
  • doskonalenie umiejętności manualnych

Moje zwierzątko

  • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami
  • zapoznanie z pracą weterynarza i kształtowanie postawy empatii wobec zwierząt

 

Informacje dla rodziców

13 maja odbędzie się koncert muzyków z Filharmonii Bydgoskiej

17 maja odbędą się urodziny Przedszkola – Dzień Niezapominajki (o szczegółach poinformujemy na tablicy przy sali)

 

Nauka wiersza M. Konopnickiej -Niezapominajki

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.