52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Projekty

dziecko

Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.”

Erskine Caldwell

 

 

Wspomagamy rozwój dziecka poprzez działania w ramach :

 

Oddziaływanie poprzez : Zamierzone efekty
Integracja międzygrupowa”( projekt przedszkolny)
 • Adaptacja
 • Uspołecznienie
 • Integracja środowisk
Inaczej niż zwykle – promocja zdrowia i zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już w przedszkolu.”( projekt przedszkolny)
 • Pozyskiwanie rodziców do współdziałania
 • Pozyskiwanie informacji zwrotnej
 • Prawidłowe relacje między domem rodzinnym a przedszkolem
Ogólnopolski – Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich – Renault ( projekt ogólnopolski)
 • Na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zrównoważonego transportu
Małe filozofowanie( projekt wewnętrzny}
 • Jestem więc myślę
Gimnastyka buzi i języka( projekt wewnętrzny)
 • Wspomaganie mowy i narządów mowy
Edukacja regionalna Mała Ojczyzna przedszkolaka( projekt wewnętrzny)
 • Wiem skąd pochodzę i dokąd zmierzam
Dziecko sterem – elementy planu daltońskiego w przedszkolu( projekt wewnętrzny )
 • Wyrównywanie szans rozwojowych dziecka
Cztery żywioły i coś jeszcze …..z Krasnalem Hałabałą wesoło i bezpiecznie( projekt wewnętrzny)
 • Na rzecz bezpieczeństwa
Dziecięca matematyka „( projekt wewnętrzny)
 • Matematyka może być wesoła
Jestem przyjacielem przyrody ziemi”- ekologia dla dzieci w wieku przedszkolnym( projekt wewnętrzny)
 • Dbam o swoje otoczenie
Akademia przedszkolaka – Bezpieczny przedszkolak( projekt wewnętrzny i ogólnopolski)
 • Co mi wolno , a czego muszę unikać
Wsparcie dla rodzica dziecka z niepełnosprawnością ( projekt wewnętrzny)
 • Integracja
 • Poczucie ,że nie jestem sam

 

Także warsztaty

Grupa wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością i dla ich rodziców.

Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny…”

                                                                                                         ks.Jan Twardowski

 

Miłość i prawda nie ma być sama w sobie dla człowieka .Ma ona pozwolić człowiekowi wzrastać z innymi i dla innych w głąb ,przynosząc nowe siły, nowe życie. Życie ,w którym nie będzie potrzeby dopominania się o swoje prawa ,o szacunek ,o miłość .

Dzieci z niepełnosprawnością …

Użyteczni? Bez wątpienia ,jesteście użyteczni poprzez Waszą obecność. W świecie naznaczonym piętnem anonimowości ,techniki, gorączkowego pośpiechu ,troski o wydajność ,pragnienia natychmiast odczuwanych korzyści. Wy po prostu jesteście , wraz z wartością Waszej osoby ,Waszego ducha ,Waszą potrzebą prawdziwych, ludzkich kontaktów. I oto świat przed Wami się zatrzymuje , zastanawia się ,odzyskuje świadomość tego ,co najważniejsze :sensu życia ,bezinteresownej miłości, dawania siebie .”

(Jan Paweł II)

Jeśli ktoś powątpiewa w sens istnienia integracji pozbędzie się tego uczucia w momencie poznania dzieci przebywających w naszym przedszkolu w grupach integracyjnych. Od 1994 roku w naszym przedszkolu funkcjonują grupy integracyjne .

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi partnerami w drodze życiowej dziecka.

Ścisła współpraca z rodzicami jest istotnym elementem pracy przedszkola , a celem jest stworzenie spójnego środowiska wychowawczego. Szczególną opieką otaczamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością ze względu na ich specyficzne problemy.

Cele zajęć Grupy Wsparcia :

 • bycie razem
 • wspólne przeżywanie
 • wspólne oddziaływanie na siebie
 • wspólne czerpanie korzyści bycia razem
 • poczucie rodzica – nie jestem sam.

 

Warsztaty plastyczne

Dziecko przychodzi do przedszkola z pewnymi dyspozycjami psychicznymi, z większą lub mniejszą wrażliwością na bodźce otaczającego świata .Aby mogło w przyszłości w pełni korzystać z dorobku kulturalnego ,doznawać przeżyć estetycznych , a wreszcie w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym ,musi być do tego przygotowane już od najmłodszych lat. Zadanie to spełniają przynajmniej częściowo zajęcia plastyczne .

Tworząc dziecko doznaje jednocześnie różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form.

Plastyka spełnia ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka –poprzez twórczość uzewnętrznia emocje ,przeżycia , nie do końca sformułowane i nazwane myśli, niewypowiedziane słowa, prośby, życzenia, żale i bunt, nie dzielona z nikim radość i smutek.

Poprzez udział w zajęciach plastycznych dziecko:

 • tworzy własny ,niebanalny świat przeżyć, w którym rozpoznaje ,rozróżnia i nazywa swoje niewykorzystane ,potencjalne możliwości i umiejętności ,
 • stopniowo przełamuje bariery blokujące aktywność poprzez przenoszenie uwagi i emocji z obserwacji i oceny siebie ,w kierunku działania i wykorzystania zadań dających poczucie sukcesu ,
 • doświadcza siebie samego w różnych sytuacjach ,
 • uaktywnia sferę komunikacji werbalnej i niewerbalnej ,otwarcie wyraża swoje sądy i opinie ,
 • nabiera poczucia bezpieczeństwa ,poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem ,uwalnia i odreagowuje negatywne emocje ,
 • buduje poczucie sprawstwa ,nabiera pewności siebie ,doświadcza akceptacji , a przekraczając własne wewnętrzne bariery psychiczne staje się w pełni wartościowym i szczęśliwym człowiekiem ,
 • nabiera przekonania ,iż w przyszłości poradzi sobie z napotkanymi przeszkodami ,a jeśli będzie to konieczne poprosi o pomoc inne osoby .

 

Warsztaty teatralne

Teatr to nieustające wzruszenie”

Tadeusz Łomnicki

Teatr w przedszkolu jest integralnie związany z wychowaniem i edukacją .Jest to forma szczególnie lubiana przez nauczycieli i dzieci.

Rola teatru w przedszkolu :

 • ۩ podstawowe funkcje form teatralnych w przedszkolu to : wychowawcza ,edukacyjna i estetyczna
 • ۩ teatr wychowuje do sztuki i przez sztukę
 • ۩teatr w przedszkolu nie naśladuje teatru profesjonalnego lecz inspiruje do własnej interpretacji sztuki przez dzieci
 • ۩ teatr jest doskonałym środkiem w edukacji językowej.
 • Wszystkie przedstawienia teatralne organizowane na terenie przedszkola dają szansę każdemu dziecku bez względu na wiek ,poziom rozwoju ,bo każdy może zaistnieć – jako aktor mówiący ,tańczący, śpiewający ,ale również poruszający się w rytm znanej melodii

 

Warsztaty muzyczne – Podróże z muzyką …..

 • Dziecko reaguje na muzykę bardzo emocjonalnie , a uzewnętrznia to poprzez ruch – śmieje się, śpiewa lub nuci ,ale najczęściej rusza się tak jak potrafi : podryguje ,podskakuje ,kręci się w kółko ,klaszcze w ręce , tańczy itp.
 • Muzyka ma ogromny wpływ na organizm dziecka i psychikę – ma „magiczną moc”.
 • Działania z muzyką pomagają dziecku uzyskać szereg cech niezbędnych w dorosłym życiu :równowagę emocjonalną ,odporność na stresy, poczucie odpowiedzialności i dyscyplinowanie ,zaspokajanie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem.

 

Gromada zuchowa

.Wesoły i śmiały ,

dzielny, choć mały,

oto jest chłopak zuch!

Wartości to bardzo szczególny aspekt życia. Nie wystarczy wiedzieć ,co jest dobre ,a co nie jest dobre.

Trzeba to jeszcze odczuwać .

Czym jest ruch zuchowy :

 • Zabawą dzielnych chłopców i dziewczynek
 • Zabawą trwającą całe dnie ,tygodnie ,miesiące i lata
 • Zabawą wymagającą karności ,współdziałania ,opanowania i poświęcenia
 • Zabawą podczas ,której nabywa się dobrych przyzwyczajeń
 • zabawą podczas której uczy się wartości :
 • tolerancji , szacunku ,przyjaźni ,odpowiedzialności ,uczciwości ,współdziałania i innych