52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Sfery aktywności

 

GDY ZROZUMIEMY, CZEGO DZIECKO UCZY SIĘ, SAMI, BĘDZIEMY LEPIEJ WIEDZIEĆ JAKIM MOŻE STAĆ SIĘ DOROSŁYM.

NIGDY NIE POMAGAJMY DZIECKU, KTÓRE SĄDZI, ŻE POTRAFI SAMODZIELNIE WYKONAĆ ZADANIE.                                                     

 

Zamierzenia:

WSPOMAGANIE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE

 

I )Sfera aktywności swobodnej – poznawczej II)Sfera aktywności emocjonalno – społecznej III)Sfera aktywności sensorycznej ,twórczej IV)Sfera aktywności muzyczno – ruchowej
 Zabawy w kącikach tematycznych                                              typu kuchnia ,sklep ,dom

●Dokonuje wyboru zabawy

 

 

Inicjuje zabawę wg zainteresowań

●Dokonuje wyboru aktywności

●Dokonuje wyboru materiałów

●Porządkuje miejsce zabawy

Budowanie poczucia własnej wartości

●Poznaje ,nabiera , ustala :

Zasady

Normy

Prawa

Nawyki

Usprawnia motorykę

●Maluje

●Rysuje

●Lepi

●Drze

●Gniecie

●Pociera

buduje

Doświadcza i bada

●Miesza

●Przelewa

●Przesypuje

Doświadcza  za pomocą zmysłów

●Wącha

●Smakuje

●Słucha

●Obserwuje

●Bawi się wodą ,piaskiem

I w wodzie i w piasku

Wspiera rozwój fizyczny poprzez

●Zabawy improwizowane

●Zabawy naśladowcze

●Zabawy terenowe

●Pokonuje przeszkody

●Ćwiczy elementy jogi

●Słucha muzyki

●Rozróżnia dźwięki z  otoczenia

●Tworzy dźwięki

●Tworzy muzykę

●Łączy ruch z muzyką

●Konstruuje instrumenty i gra

  Budowanie poczucia własnego bezpieczeństwa – budowanie wzajemnych relacji

●zna opiekunów

●zwraca się do nich po pomoc

●zna dzieci towarzyszące mu w codziennych czynnościach

●Orientuje się w schemacie własnego ciała

●Orientuje się w otoczenie – zna miejsce zabaw , zabawek , miejsce spożywania posiłków ,miejsce załatwiania potrzeb higienicznych 

Nauczanie wartości :

●Tolerancji

●Szacunku

 

 

 
  Wspieranie samodzielności – podejmuje próby

●Ubierania  się

●Rozbierania 

●Mycia  raczek

●Zaspakajania potrzeb fizjologicznych

●Zapinania  guziczków i ,zamka

●Podejmuje próby „wiązania „  

●Podciągania części garderoby

●Posługiwania się sztućcami

●Nakładania jedzenia na talerzyk

●Picia z kubka

●Dokonywania wyboru pokarmu

   
  Wspieranie w przybliżaniu najbliższego otoczenia

●Poznaje swoje ciało

●Dostrzega  rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni

●Słucha utworów literackich

Bajek ,wierszy ,opowiadań

●Ogląda obrazy , rysunki

●Poznaje przyczyny i skutki