52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Historia

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku funkcjonuje od 1950 roku, pierwotnie mieściło się w budynku obecnego Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Mickiewicza pod nazwą: Przedszkole Gminne Nr 1. Ze względu na rosnące potrzeby lokalnej społeczności w połowie lat osiemdziesiątych zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia kawiarenki i utworzono szóstą grupę. W 1993 roku przedszkole przeniesiono do adoptowanego obiektu po Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego „PBRol” przy ul. Gdańskiej 13. Budynek przedszkola jest piętrowy.

W placówce funkcjonuje 8 grup w tym 1 grupa o charakterze integracyjnym Znajduje się w nim osiem sal wyposażonych w odpowiednie meble, sprzęt audio-video, różnorodne zabawki i niezbędne pomoce dydaktyczne, komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna. W każdej sali zorganizowano inspirujące kąciki, np. fryzjerski, teatralny, plastyczny, dające dzieciom możliwość samodzielnej, spontanicznej działalności twórczej. Na każdym poziomie są dwie łazienki, na parterze dodatkowo stołówka, kuchnia, w której przygotowywane są wszystkie posiłki i pomieszczenia administracyjne. Dzieci mogą bawić się także na placu zabaw, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt. Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki dla ich prawidłowego rozwoju. Obecnie przedszkole ma dwie filie: w Borzyszkowie – oddział przedszkolny i Przedszkole Filialne w Sypniewie – trzy oddziały. W placówce w Borzyszkowie funkcjonuje 1 grupa .Na dzieci czekają tam bardzo dobre warunku do rozwoju we wszystkich obszarach .W przedszkolu w Sypniewie funkcjonują 3 grupy .Dzieci rozwijają swoje zainteresowania w estetycznych ,dobrze wyposażonych salach. Przedszkole w Więcborku swoją opieką obejmuje 195 dzieci , w Sypniewie opieką objętych jest 75 dzieci natomiast w Borzyszkowie 23 dzieci . Opiekę dzieciom zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele dyplomowani i mianowani oraz pracownicy obsługi . Dla dzieci przygotowany jest szeroki wachlarz zabaw i zajęć rozwijających twórczą aktywność: warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia języka angielskiego, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia twórcze, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zajęcia korekcyjne i terapeutyczne. Dzieci objęte są również pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W przedszkolu działają także Gromada zuchowa i grupa wsparcia rodziców i dzieci z niepełnosprawnością i grupa terapeutyczna. Nauczyciele w celu wspomagania i aktywizowania dzieci realizują zajęcia według autorskich programów

W placówce funkcjonuje 8 grup w tym 1 grupa o charakterze integracyjnym Znajduje się w nim osiem sal wyposażonych w odpowiednie meble, sprzęt audio-video, różnorodne zabawki i niezbędne pomoce dydaktyczne, komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna. W każdej sali zorganizowano inspirujące kąciki, np. fryzjerski, teatralny, plastyczny, dające dzieciom możliwość samodzielnej, spontanicznej działalności twórczej. Na każdym poziomie są dwie łazienki, na parterze dodatkowo stołówka, kuchnia, w której przygotowywane są wszystkie posiłki i pomieszczenia administracyjne. Dzieci mogą bawić się także na placu zabaw, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt. Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki dla ich prawidłowego rozwoju. Obecnie przedszkole ma dwie filie: w Borzyszkowie – oddział przedszkolny i Przedszkole Filialne w Sypniewie – trzy oddziały. W placówce w Borzyszkowie funkcjonuje 1 grupa .Na dzieci czekają tam bardzo dobre warunku do rozwoju we wszystkich obszarach .W przedszkolu w Sypniewie funkcjonują 3 grupy .Dzieci rozwijają swoje zainteresowania w estetycznych ,dobrze wyposażonych salach. Przedszkole w Więcborku swoją opieką obejmuje 195 dzieci , w Sypniewie opieką objętych jest 75 dzieci natomiast w Borzyszkowie 23 dzieci . Opiekę dzieciom zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele dyplomowani i mianowani oraz pracownicy obsługi . Dla dzieci przygotowany jest szeroki wachlarz zabaw i zajęć rozwijających twórczą aktywność: warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia języka angielskiego, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia twórcze, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zajęcia korekcyjne i terapeutyczne. Dzieci objęte są również pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W przedszkolu działają także Gromada zuchowa i grupa wsparcia rodziców i dzieci z niepełnosprawnością i grupa terapeutyczna. Nauczyciele w celu wspomagania i aktywizowania dzieci realizują zajęcia według autorskich programów.

Z dniem 1 września 2020 roku nastąpiło przekazanie w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Więcborku Uchwały Nr XXII/145/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 3293) Fili w Sypniewie Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku (dotychczasowy pracodawca) na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie (następca) oraz Oddziału Przedszkolnego W Borzyszkowie (dotychczasowy pracodawca) na rzecz Szkoły Podstawowej im.E. J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim (następca).

W Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku na chwilę obecną funkcjonuje 6 oddziałów.