52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Nadanie imienia

SZANOWNI PAŃSTWO

W WYNIKU ANALIZY PROPOZYCJI NAZWY DLA PRZEDSZKOLA KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI STWIERDZA CO NASTĘPUJE :

NAJWIĘCEJ GŁOSÓW ODDANO NA PROPOZYCJĘ :

LEŚNE PRZEDSZKOLE

POD GRZYBKIEM

NIEZAPOMINAJKA

 

JUŻ OD PONIEDZIAŁKU ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE NA JEDNĄ Z PROPOZYCJI ( PROCEDURA NADANIA IMIENIA)

  • przedszkole otrzyma imię to, na którą propozycję zostało oddanych najwięcej głosów,
  • warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 propozycję,
  • głos jest nieważny w razie :
  • Oddania głosu na więcej niż 1 propozycję
  • Nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienia znaku „X”
  • Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola.

Karty znajdują się przy „urnie”

 


Procedura nadania imienia Przedszkolu Gminnemu Nr 1 w Więcborku pdf
Karta do głosowania jpg