52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

 Żółty balonik”

2

 

Prowadzenie:

*Aleksandra Masztakowska

*Iwona Siuda

*Anna Szlagowska

Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem,

niż sam występ przed publicznością”.

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Wprowadzanie zajęć teatralnych i ćwiczeń dramy pomaga doskonaleniu języka ojczystego uczniów. Dzieci uczą się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania, czemu służą ćwiczenia dykcyjne. Dobra znajomość własnego języka będzie pomocna w opanowaniu języków obcych. Powierzenie niezbyt trudnej roli nawet dziecku z pewnymi wadami wymowy korzystnie wpływa na jego samopoczucie i motywuje do pracy. Dziecko z niewyraźną wymową stara się pokonać wszelkie przeszkody i jak najlepiej wystąpić publicznie. Czuje się wtedy akceptowane i ważne.

Poprzez te zajęcia możemy przezwyciężać także trudności w czytaniu i opowiadaniu .
Często także dzieci nieśmiałe otwierają się przed grupą, wypowiadają swoje opinie, tworzą krótkie opowiadania do wybranych historyjek, przeżywają przygody bohaterów. W trakcie zajęć zapominają o swoich smutkach, szkolnych problemach, ponieważ tutaj wczuwają się w zupełnie nowe role. Ich gra jest akceptowana przez rówieśników. W ten sposób pozycja tych dzieci w grupie umacnia się.

Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na uczniów nadpobudliwych ruchowo. Uczestnictwo w tego rodzaju zabawach umożliwia tym dzieciom ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, mimicznych , naśladowczych. Dzieci te bawiąc się w teatr, uczestnicząc w przedstawieniach opanowują swoje ruchy nawykowe i koncentrują się na mowie lub czynności scenicznej, choć na krótką chwilę, żeby potem dobrze wypaść na scenie.

Gra aktorska stymuluje „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki teatralnej poprzez udział w inscenizacjach, improwizacjach, scenkach dramowych itp. przynosi im wiele korzyści:

– rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staję się wyrazista, melodyjna, właściwie

akcentowana

– wyzwala słowne, kreatywne możliwości dziecka

– improwizacja uczy poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększa zasób słownictwa

dzieci, które próbują dobierać słowa w danej sytuacji najodpowiedniejsze

– zabawa  w inscenizację utworów literackich, opowiadań, wierszy, legend, baśni,

wyrabia umiejętność wypowiadania się z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu, tempa, pauz, kształtuje prawidłową emisję głosu i dykcję.

 

 

Galeria:

2019/2020

Jasełka w wykonaniu kółka teatralnego i muzycznego w Więcborku.

 

2018/2019

Występy kółka teatralno – muzycznego z okazji urodzin „Mrówki”.

 

„Noc w teatrze” – nocka w przedszkolu.

 

2017 / 2018

„Kto odczaruje Niezapominajkę Pamelkę?” – występ z okazji Święta Niezapominajki.

Dnia 25.01 w naszym Przedszkolu odbyło się przedstawienie w wykonaniu małych artystów z naszego kółka teatralnego „Żółty balonik” pod tytułem „Tuwimowo” . Wszyscy przypomnieliśmy sobie znane wiersze J. Tuwima.

 

Ćwiczymy swoje role – próby do przedstawienia „Tuwimowo”

 

 

2016 / 2017 i starsze

Piknik rodzinny ” Gimnazjum-dzieciom”- 10/06/2017

Przedstawienie „Dzień wody” z okazji Święta Niezapominajki -15.05.2017

Przedstawienie dla przedszkolaków pt.”Komputer i bajki” wg D. Skwark

Występ dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku

9.12.2016. „Imieniny szkoły”-wspólny występ przedszkolaków z gimnazjalistami na obchodach 80 rocznicy powstania budynku szkolnego oraz 7 rocznicy nadania gimnazjum im. Polskich Noblistów

http://gimnazjumwiecbork.pl/?page_id=21041