52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Warsztaty plastyczne

Cel główny programu :

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych

dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych

w toku różnorodnych działań plastycznych .

Cele szczegółowe :

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka ,pobudzanie

kreatywności dzieci

– uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk , zarówno

przyrodniczych jak i społecznych ;

– dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze ;

– rozwijanie wyobrażni , twórczej postawy oraz ekspresji

plastycznej dziecka ;

– rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi

technikami plastycznymi ;

– budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z

wykonanej pracy

– kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

– rozwijanie zainteresowań plastyką

– promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo

w konkursach plastycznych

Cele operacyjne :

– zna różnego rodzaju techniki plastyczne

– potrafi zastosować poznane techniki w pracach

plastycznych i potrafi zastosować różnorodne materiały

plastyczne

– potrafi łączyć ze sobą poszczególne techniki

– zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem

– w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną

– czuje się odpowiedzialny za estetykę otoczenia

– rozwija wyobrażnię i zmysł artystyczny

– odczuwa potrzebę tworzenia

– potrafi zaplanować swoją pracę

– współdziała i ingeruje się z grupą podczas wspólnych zajęć

Metody :

– praktycznego działania ,

– zadań stawianych dziecku ,

– doświadczeń i eksperymentowania { np. mieszanie barw }

– pokazu i obserwacji ,

– objaśnienie i instrukcja ,

– ekspresyjna

Formy :

– praca indywidualna ,

– praca w grupach ,

– praca w zespołach.

 

Galeria Więcbork:

2019/2020

Bałwanek.

Dzieci z kółka plastycznego wykonują jesienne drzewko.

Tak powstają nasze wiewióreczki.

2018/2019

Zimowy obrazek na płytce CD.

Robimy ozdoby świąteczne.

Nasze wiewiórki.

2017/2018

Przygotowanie pracy na konkurs plastyczny – „Ptaki w karmniku”

Przygotowujemy kwiatki dla Babci

Starsze

 

Galeria Sypniewo:

Warsztaty plastyczne w Sypniewie odbywają się w poniedziałki od godziny 1300 – 1400

 Osoba prowadząca: Ewa Przybyłka

2018/2019

Wykazujemy sie inwencją twórczą.

2017/2018

Na kółku plastycznym poznaliśmy nową technikę –  origami