52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Liski

lis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa „Liski” to my 6 latki.

Prowadząca: mgr Anna Szlagowska, mgr Anna Pankanin

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na miesiąc październik:

1.”Idzie jesień przez ogród i sad”         

LITERA  O-OSA

 • nabieranie  sprawności fizycznej dzięki  gimnastyce twórczej R. Labana
 • ciekawostki na temat roli os w przyrodzie
 • wymyślanie  kroków  tanecznych  do piosenki „Owocowy blues”
 • konstruowanie  osy z materiałów odpadowych

2.”Idzie jesień…do zwierząt”                

LITERA  A-ALBUM

 • zabawa słuchowa „Dźwięki lasu”, połączona z malowaniem jesiennego obrazu na folii
 • tworzenie albumu o zwierzętach leśnych ze zdjęć i rysunków własnych
 • wyprawa do lasu „Jak zwierzęta przygotowują się  do zimy ?” (Nadleśnictwo Runowo)
 • udział  w warsztatach wytwarzania własnego mydła i  lizaka (wycieczka do Bydgoszczy)

3. „Moja mama wie, co z czego otrzymujemy”.

LITERA M-MAMA

 • opowiadanie o swoich rodzicach- ich upodobaniach, wykonywanych zawodach
 • udział w zabawach badawczych z wykorzystaniem mleka , cukru  i drożdży
 • zabawa  w piekarzy – lepienie  z masy solnej „bułek , chałek, chleba, rogali…”
 • tworzenie  „Szklanej  muzyki”– wydobywanie  dźwięków ze szklanych pojemników wypełnionych wodą

 4. „Idzie jesień…z deszczem”.

LITERA E- EKRAN

 • tworzenie  „gry – ściganki”
 • śpiewanie indywidualne i zbiorowe  znanych piosenek  z ekranu kina, telewizora, komputera…
 • „Jak powstaje  deszcz?”– stany skupienia wody i ich właściwości
 • wesołe zabawy  z literką „e”

 5.”Moja rodzina”                            

LITERA    I- IGŁA

 • ćwiczenia artykulacyjne „Odgłosy późnej jesieni”
 • „Szycie czarodziejską igłą”– praca z wełną
 • znaczenie wartości w życiu człowieka
 • wyjście na cmentarz  w przeddzień Święta Zmarłych

 

Informacje dla Rodziców/Opiekunów (Np. o zebraniach , o imprezach w grupie):

Zapraszamy rodziców na Uroczystość Pasowania na Starszego Przedszkolaka

dnia 28.10.2019.- na godz. 10:00

do sali kinowej MGOK

 

 • Korzystamy z  projektów:

-wychowawczy „Jestem coraz wyżej”

-regionalny „Mała Ojczyzna przedszkolaka”

-Filozofowanie w przedszkolu

-„Dziecko za sterem”- plan daltoński

-„Wychowanie w duchu wartości”

-„Emocje dziecka”

 

 

Galeria:

Zajęcie na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Runowo.
 
Wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz w Karmelowej Krainie w Bydgoszczy.
 
Jesteśmy uważnymi obserwatorami na spacerach i wycieczkach.
 
 
Rozwijamy swoje zainteresowania i wesoło się bawimy.
 
 
Jesteśmy kreatywni – tworzymy, konstruujemy, planujemy, majsterkujemy, doświadczamy, uczymy się poprzez zabawę.
 

Wiemy, jak dbać o swoje zdrowie.

 

Znamy różne krajobrazy – „Co kryją w sobie góry”, „Ruchy górotwórcze”