52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Ramowy program dnia

Ramowy rozkład dnia- wg zaleceń podstawy programowj

 

27

  • Co najmniej 1/5czasu przeznaczona na zabawę , głównie swobodną , przy niewielkim udziale nauczyciela( co najmniej 1 godzina)
  • Druga godzina na pobyt na świeżym powietrzu
  • Ok.1 godziny na zajęcia dydaktyczne
  • Pozostały czas ok. 2 godzin nauczyciel musi przeznaczyć na czynności organizacyjne ( np. czynności samoobsługowe, praca wyrównawcza , realizacje przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym itp..)

Ramowy rozkład dnia- wg zaleceń podstawy programowej

Otwarcie przedszkola

Zabawy swobodne przy udziale nauczycielki

Dziecko:

– jest aktywne w zakresie organizacji życia, chętnie podejmuje działalność zabawową indywidualnie lub w małej grupie, usamodzielnia się, pomaga
w zagospodarowaniu sali oraz
w czynnościach porządkowych

– uczestniczy w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć

– dokonuje świadomego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania i zaspokaja swoje potrzeby

Zajęcia dydaktyczne

Dziecko:

– wykazuje naturalną chęć poznawania świata wszystkimi zmysłami

– odkrywa i kreuje rzeczywistość podczas działań plastycznych, muzycznych, werbalnych

– korzysta z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania

– potrafi zastosować różne pytania
i sposoby rozwiązywania zadania

– uczy się akceptować inne sposoby myślenia i działania kolegów

– pogłębia zdobyte wiadomości
i umiejętności

Spacery, wycieczki (tematyczne)

Dziecko:

– jest świadome korzyści płynących
z pobytu na świeżym powietrzu

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Śniadanie

– samoobsługa

– toaleta poranna

Obiad

– czynności samoobsługowe

Dowolne zagospodarowanie czynności

Dziecko:

– dokonuje swobodnego wyboru aktywności

– realizuje swoje zainteresowania

– wspólne sprzątanie sali

Zamknięcie przedszkola