52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA


Podziękowania – biesiada rodzinna

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku, Grono pedagogiczne, Dzieci

serdecznie dziękują

Rodzicom, wszystkim przyjaciołom przedszkola,

którzy wsparli nas w organizacji „Biesiady rodzinnej”.

Podziękowania – olipmiada sportowa

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”,
Rada pedagogiczna i dzieci

serdecznie dziękują: 

Burmistrzowi Więcborka, Radzie Miejskiej, Samorządowi Mieszkańców w Więcborku, Rodzicom

za wsparcie

w organizację Olimpiady sportowej –„Maluchy i sport”

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca – Sypniewo i Borzyszkowo

Dyrektor „Przedszkola Gminnego Niezapominajka”

zgodnie z Zarządzenie Nr0050.03.2-019 Burmistrza Więcborka z dnia 4 stycznia 2019r w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz załącznikiem do Zarządzenia Nr Czytaj dalej ->

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”,
Rada pedagogiczna, dzieci z placówki w Więcborku, w Sypniewie i w Borzyszkowie
serdecznie dziękują rodzicom
oraz przyjaciołom przedszkola
za wsparcie w organizację Dnia Dziecka.

Podziękowania

Kierownik Klubu Dziecięcego,
kadra oraz dzieci serdecznie dziękują rodzicom,
Pani Karolinie i Panu Rafałowi,
Pani Joannie i Panu Danielowi
za wsparcie w organizację Dnia Dziecka.